Advokat Charlotte Friis Bach Ryhl

Specialiseret advokat inden for konkurrenceret og udbudsret

Specialiseret advokat inden for
konkurrenceret og udbudsret

     Jeg har en meget grundig teoretisk viden og betydelig praktisk erfaring inden for konkurrenceret og udbudsret samt fortolkning af alle EU-regler og -domme, idet jeg i snart 30 år har beskæftiget mig målrettet med disse tre områder som specialiseret advokat med sagsførelse for konkurrencemyndigheder og klagenævn, som referendar ved EU-Domstolen, som forfatter til omfattende faglige publikationer om konkurrenceret og andre emner inden for EU-retten og under studier ved Københavns Universitet, New York University School of Law og Europakollegiet i Brügge.
     Friis Bach Ryhl advokatfirma er et enkeltmandsfirma under CVR-nummer 21 95 02 46, som jeg driver fra min bopæl Skolegyden 6, 4000 Roskilde. Jeg har tegnet sædvanlig advokatansvarsforsikring og garantiordning hos dahlberg assurance agentur A/S. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af mig, uanset hvor den udøves. Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Jeg er beskikket af Justitsministeriet og omfattet af retsplejelovens regler om god advokatskik. Jeg er en del af Advokatsamfundet og omfattet af de advokatetiske regler og Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem (www.advokatsamfundet.dk). Klager over salær eller adfærd udøvet af mig kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K (www.advokatnaevnet.dk). Jeg er medlem af Dansk Forening for Europaret, Dansk Forening for Konkurrenceret og Dansk Forening for Udbudsret. Jeg kan kontaktes på telefon (+45) 4054 1912 eller e-mail charlotte@friisbachryhl.dk.
     Jeg har haft mit eget advokatfirma siden 2007 og arbejder gerne som underleverandør til andre advokater, der frit bestemmer, om jeg skal optræde udadtil som specialiseret konsulent, antaget i den konkrete sag, eller fungere som anonym underleverandør af notater eller processkrifter, der underskrives af den advokat, som har klientrelationen. Under begge modeller forbliver klientforholdet og klientansvaret hos den advokat, som er min kunde, og som jeg fakturerer med forventning om, at mine ydelser viderefaktureres til en lidt højere timesats. Ansvaret for kvalitet og redelighed er selvfølgelig altid mit eget.